Moderated by Muslim Aid Asia volunteer - DonateForUmmah.com

Home Top Ad

Apakah cara untuk memohon kemasukan ke Rumah Orang Tua? Permohonan kemasukan ke Rumah Orang Tua boleh dibuat di mana-mana Pejabat Kebajikan...

Apakah cara untuk memohon kemasukan ke Rumah Orang Tua

Apakah cara untuk memohon kemasukan ke Rumah Orang Tua?

Permohonan kemasukan ke Rumah Orang Tua boleh dibuat di mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan di mana pemohon tinggal; Setiap permohonan kemasukan disiasat terlebih dahulu oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan yang berkenaan dan laporan siasatan akan dimajukan kepada Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri untuk ulasan dan sokongan; Laporan tersebut akan dimajukan untuk kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia di bawah Kaedah-Kaedah Bagi Pengurusan Rumah Orang-Orang Tua 1983; Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah akan memaklumkan keputusan kepada pemohon

0 comentários: